Právní služby

Právní služby poskytujeme zejména v oblastech práva:

Obchodní společnosti, obchodní právo:

 • zakládání obchodních společností, včetně zajištění notáře a zápisu v obchodním rejstříku
 • změny v obchodních společnostech, včetně zajištění notáře a zápisu v obchodním rejstříku
 • příprava a zajištění konání valných hromad
 • pravidelné doplnění dokumentů do obchodního rejstříku
 • problematika vztahů uvnitř obchodních společností (vztahy mezi obchodní společností, jejími orgány a společníky)
 • příprava a revize smluv
 • zastupování ve sporech vyplývajících z obchodního styku

Vymáhání pohledávek

komplexní řešení od výzvy dlužníkovi k úhradě dlužné částky až po zaplacení dlužné částky, případně jiné skončení věci:

 • písemná/telefonická výzva dlužníkovi k dobrovolnému plnění
 • podání žaloby
 • zastupování u případného soudního jednání
 • zastupování v případném exekučním řízení

Právní vztahy k nemovitostem

 • příprava a revize smluv při převodech (prodej, koupě, darování) bytových jednotek, nebytových prostor, pozemků či budov
 • zastupování před katastrálním úřadem
 • příprava a revize nájemních smluv
 • řešení sporů vyplývajících z nájemních vztahů, vztahů mezi spoluvlastníky nemovitostí, atd.

Trestní právo

 • právní konzultace a poradenství v oblasti trestního práva
 • zastupování před orgány činnými v trestním řízení ve všech jeho stádiích
 • příprava a vypracování veškerých listin týkajících se trestního řízení (návrhy, stížnosti, žádosti, odvolání, dovolání, atd.)
 • zastupování poškozeného v rámci trestního řízení

Telekomunikace:

 • příprava a revize všeobecných obchodních podmínek
 • příprava a revize smluv a dalších dokumentů
 • zastupování před Českým telekomunikačním úřadem
 • zastupování ve vztazích s ostatními poskytovateli služeb elektronických komunikací
 • řešení sporné agendy vyplývající z poskytování služeb elektronických komunikací, včetně zastupování před soudy